Riskkapital

ETT BÄTTRE FÖRETAGANDE ETT BÄTTRE LIV!


Finn riskkapital: Finansiering anskaffning av kapital RISKKAPITAL  likviditetsbehov


Från projekt till verklighet med Kapitalkontakt Sveriges finansieringsplaner


Riskkapital är en samlingsterm för investeringar som görs direkt i företagets egna kapital, dvs. direkt kapitaltillskott genom investerare, inte lån, och omfattar både noterade och onoterade företag. Riskkapital är en viktig form för finansiering av företag i uppstarts- och tillväxtskeden. Riskkapitalet kan vara företagets enda finansieringskälla eller kombineras med lån.


Riskkapital omfattar alla tillskott av kapital i ett företag där riskkapitalister blir aktiva ägare.


Riskkapitalinvesteraren går in som aktiv ägare i bolaget under en begränsad tid och räknar med en vinst när aktierna sedan säljs. Vinsten uppstår endast om bolagets värde ökat under den tid som investeraren varit delägare i bolaget. Risken att bolagets värde inte ökar eller minskar ger namnet riskkapital då vinst och återbetalning inte är garanterad.


Riskkapitalinvesteringar kan ske enligt olika strategier men kan delas oftast in i grupperna Affärsängel, Venture och Buy-out.


En förmögen privatperson som investerar egna pengar i utveckling av ett nytt projekt eller företag kallas affärsängel. Det är ofta de deltar i, och finansierar, så kallade "start-ups" och stöder innovativa projekt och affärsideer ekonomiskt. Affärsänglar deltar aktivt i bolaget och bidrar därmed med sin personliga erfarenhet av att driva företag.


Venture capital


Venturekapital kallas också tillväxtkapital. Venturekapital investeras i ofta ambitiösa nystartade bolag med hög risk, hög potential och stort behov av nytt kapital för att utvecla bolaget.


Venturekapital är vanligt förekommande i bolag som utveclar ny teknik.


Vanligtvis handlar det alltså om investeringar i relativt tidiga skeden av företagens utveckling, ofta då företaget går från en utvecklingsfas till att starta försäljning eller expandera vidare. Dessa företag har sällan tillräckliga egna inkomster för att driva verksamheten och är beroende av externt kapital. Risken är därmed hög och det kan vara svårt att få banklån. Riskkapital i form av venture capital är då oftast det enda sättet att finna finansiering.


Venture capital investeraren har oftast god branschkunskap och engagerar sig aktivt i bolagets utveckling för att åstadkomma bästa möjliga värdeutveckling.


Buyout omfattar generellt investeringar genom utköp med ett starkt inslag av lånefinansiering i befintliga företag och branscher med längre erfarenhet och stabila kassaflöden. Genom omstrukturering och effektivisering av verksamheten med hjälp av det nya Buyout kapitalet skapas nytt värde.


Lösningar som anpassar sig .. Till dig!

Ditt liv och din verksamhet kräver personligt anpassade lösningar.


Vi vet att det kan vara svårt att finna finansiering och rådgivning för nya projekt utan att investera stora kapital.


Därför erbjuder vi breda tjänster inom riskkapital.


Affärsplanering - Affärsutveckling


och ... framför allt


SNABB FINANSIERING NÄR DITT FÖRETAG BEHÖVER KAPITAL!

KONTAKTA OSS

 
 
 
 
 

©2019.  Kapitalkontakt Sverige AB  Box 20064 - 161 02 Bromma. Telefon: 0707-949 921 / 0762-944 984..   Sitemap